Όροι χρήσης2

Η OLVOS SCIENCE A.E., Εμπορία Φαρμάκων, καλλυντικών και συναφών ειδών, (εφεξής: OLVOS SCIENCE AE) σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό της τόπο  http://www.cretaniama.gr, (εφεξής: το «cretaniama.gr» ή «η Iστοσελίδα» ή «ο Ιστοχώρος»). Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης και προϋποθέσεις, καθώς και τη σχετική νομοθεσία.

Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τους «Όρους Χρήσης» και «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» πριν την χρήση της Ιστοσελίδας. Ξεκινώντας την πρόσβαση και την αναζήτηση στην Ιστοσελίδα  αποδέχεσθε χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη τους συγκεκριμένους όρους χρήσης, που την διέπουν και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε διαφωνία  με κάποιον από τους  όρους χρήσης, παρακαλείσθε να εγκαταλείψετε άμεσα την  Ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

Οιαδήποτε πληροφόρηση παρέχεται στην Ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ενήλικους. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται, προορίζονται για γενική πληροφόρηση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας, ούτε να αποτελέσουν μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας ή θεραπείας.  Θα πρέπει πάντα να απευθύνεσθε στον θεράποντα ιατρό σας, στον παιδίατρό σας ή σε  επαγγελματία υγείας, προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση σχετικά με τυχόν ιατρικό ζήτημα ή προϊόν, που σας αφορά.

Δικαιώµατα Πνευµατικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Σήματα - Copyright)

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας http://www.cretaniama.gr (κείμενα, εικόνες, γραφικά, φύλλα οδηγιών χρήσης, άρθρα, video, φωτογραφίες κ.λπ.) προστατεύονται από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της OLVOS SCIENCE A.E.

Απαγορεύεται στους χρήστες η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της OLVOS SCIENCE AE.

Εχετε ελεύθερη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με σκοπό να μπορείτε να διαβάσετε, εκτυπώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες, που σας δίνονται, αποκλειστικώς και αυστηρά για προσωπική σας χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της Ιστοσελίδας και όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων θα παραμείνουν αναλλοίωτα. Δεν επιτρέπεται η εμπορική ή οποιασδήποτε άλλη εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ούτε π.χ. η τροποποίηση, αναπαραγωγή, πώληση, αναδημοσίευση του συνόλου ή μέρους αυτής.

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστοχώρο, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της OLVOS SCIENCE AE  και αποτελούν δική της  πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.  Σε αυτόν τον Ιστοχώρο μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πληροφορίες ιδιοσκευασμάτων, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της  OLVOS SCIENCE AE .  Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες των οποίων δικαιούχος είναι η OLVOS SCIENCE AE δεν παραχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή χορηγούνται σε εσάς.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Ιστοσελίδα http://www.cretaniama.gr διαθέτει ενσωματωμένο κωδικό Google Analytics, σύμφωνα με τον οποίο, κατά την επίσκεψή σας, αποθηκεύονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως η ημερομηνία της επίσκεψης, ο χρόνος που παραμείνατε στην ιστοσελίδα, ο τόπος από όπου έλαβε χώρα η επίσκεψη, και άλλα, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google SA. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία περίπτωση στην εύρεση του χρήστη, και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Προσωπικά σας μη ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται ΜΟΝΟ εφόσον εσείς εκουσίως τα ανακοινώσετε ή καταχωρήσετε σε αντίστοιχα πεδία, που μπορεί να σας ζητηθούν, εάν επιλέξετε να προβείτε σε εγγραφή σας στο cretaniama.gr  ή εάν ενδιαφερθείτε για προωθητικά και ενημερωτικά προγράμματα. Η OLVOS SCIENCE AE  δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει σε τρίτους, εξαιρουμένης σχετικής πρόβλεψης από το νόμο ή τις αρμόδιες αρχές, καθώς και της γνωστοποίησης στις συνεργαζόμενες ή θυγατρικές με αυτήν εταιρείες, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της ενημέρωσης σας και την υλοποίηση τυχόν επιθυμιών σας σχετικά με τα προϊόντα και την εν γένει λειτουργία του cretaniama.gr, προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν και προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, όπως το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, και τα οποία έχουν αποσταλεί από εσάς ηλεκτρονικά, καθόσον η χρήση αυτών των δεδομένων περιορίζεται στη διαχείριση του τυχόν αιτήματος, που έχει υποβληθεί εκ μέρους σας. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για στατιστικούς σκοπούς, για λόγους λειτουργίας της Εταιρείας, για λόγους προώθησης προϊόντων και marketing, ενημέρωσης, καθώς και για λόγους επικοινωνίας, διαχείρισης παραπόνων και παροχής πληροφοριών, για τα οποία παρέχετε την συναίνεσή σας με την αποδοχή των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν. 2472/1997 και ν.3471/2006) «Περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» όπως ισχύει, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης τροποποίησης, διόρθωσης και κατάργησης οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων με την υποβολή μιας απλής αίτησης προς τη OLVOS SCIENCE AE. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και οι οποίοι προστατεύονται από ακατάλληλη χρήση και δεν είναι προσβάσιμοι σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Εξαιρουμένων των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται παραπάνω, άλλες πληροφορίες, σε οποιαδήποτε μορφή, που τυχόν μας κοινοποιήσετε στην Ιστοσελίδα, δεν λογίζονται ως εμπιστευτικές και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αναπαράγουμε, να τις διαδώσουμε  ή να τις μεταδώσουμε με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Περιορισμός Ευθύνης

Θεωρούμε πως οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς. Ωστόσο, ενδέχεται να βρεθούν κάποια τυπογραφικά λάθη, ή το περιεχόμενο να μην είναι επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης από τον χρήστη ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις από τρίτους εν αγνοία της OLVOS SCIENCE AE που ίσως οδηγούν σε ανακρίβειες. Όλες οι πληροφορίες  παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμμία εγγύηση εκ μέρους της OLVOS SCIENCE AE για την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων, ούτε ακόμη και για τυχόν πρόκληση βλάβης λόγω ιών, προερχομένων από την χρήση της Ιστοσελίδας ή τυχόν άλλης ιστοσελίδας, στην οποία αυτή παραπέμπει. Ως χρήστης / επισκέπτης του cretaniama.gr  αποδέχεστε ότι η πρόσβασή σας στον Iστοχώρο γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση αυτή. Το cretaniama.gr δικαιούται, χωρίς υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενο τρίτων, για να διορθώσει ή να αρνηθεί να δημοσιεύσει τυχόν υλικό, το οποίο αποστέλλεται στο cretaniama.gr. Αναφορικά με αναρτώμενο υλικό, που προέρχεται από τρίτα πρόσωπα στα πλαίσια συνεργασίας των αυτών με το cretaniama.gr, σε καμία περίπτωση δεν έχει η OLVOS SCIENCE AE και/ή το cretaniama.gr υποχρέωση για την εγγύηση επί της εγκυρότητας του υλικού αυτού ούτε φέρει οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη. Η OLVOS SCIENCE AE σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό από την κείμενη νομοθεσία, έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζηµίες, που σχετίζονται µε τις πληροφορίες αυτές και με την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, για λόγους που δεν οφείλονται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια της OLVOS SCIENCE AE, όπως, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, εσφαλμένη ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη, διακοπές οποιουδήποτε είδους, καθυστερήσεις κατά τη χρήση ή μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών, ασφάλεια Ιστοσελίδας κ.λπ. Ο αποκλεισµός της ευθύνης της OLVOS SCIENCE AE συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη. Η χρήση της παρούσας Iστοσελίδας είναι δυνατή µόνο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούσθε σε  αποζηµίωση της OLVOS SCIENCE AE και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών τους  σχετικά µε κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών τους συµβούλων, που τυχόν προκύψει από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς. Οποιαδήποτε αναφορά στην Ιστοσελίδα σε παρεχόμενα από την OLVOS SCIENCE AE και από τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, προϊόντα/υπηρεσίες δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλή ή προτροπή, ούτε πρόταση για την διενέργεια πράξεων ή για την σύναψη συμφωνιών, αλλά ούτε ιατρική συμβουλή ή σύσταση, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ως μέσο διάγνωσης ή θεραπείας. Το cretaniama.gr και/ή η OLVOS SCIENCE AE δεν εγγυώνται την αρτιότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου, το οποίο ο χρήστες χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία, φέροντας τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών του σχετικού περιεχομένου.

Σύνδεση µε άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσµο. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται προς απλή διευκόλυνση των χρηστών. Η OLVOS SCIENCE AE δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο, τη διαθεσιµότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων. Το δε περιεχόµενό τους δεν δεσµεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την OLVOS SCIENCE AE, ενώ οποιαδήποτε παραποµπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας  δεν συνιστά, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως, έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της OLVOS SCIENCE AE ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, η OLVOS SCIENCE A.E  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων τρίτων, που ενδεχομένως παραπέμπουν μέσω συνδέσμου στην παρούσα Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της OLVOS SCIENCE AE.

Επιπλέον Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος χρήσης κριθεί άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας. Η OLVOS SCIENCE AE μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει ή και να διαγράψει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας της και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε τέτοια τροποποίηση ή και διαγραφή είναι ισχυρή και δεσμευτική απέναντι στους χρήστες της Ιστοσελίδας από την στιγμή, που γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές και από την ανάρτησή τους. Παρακαλούμε να ελέγχετε κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενημέρωση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθµισης ή µηχανικών, επικοινωνιακών, λογισµικών ή άλλων τεχνικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων, που οφείλονται σε τρίτους. Η OLVOS SCIENCE AE δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα µη προσβασιμότητας στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η OLVOS SCIENCE AE δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.

Ειδικά για την χρήση της σελίδας στο Facebook η OLVOS SCIENCE AE και το cretaniama.gr ακολουθεί τους κανονισμούς του Facebook και τους δικούς της κανονισμούς σχετικά με την ανάρτηση πληροφοριών και σχολίων. Η OLVOS SCIENCE AE διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει σχόλια, γραφικά, βίντεο, φωτογραφίες και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο το οποίο:

– Είναι δυσφημιστικό
– Παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία κάποιου μέρους
– Προάγει πράξεις εναντίον του νόμου
– Είναι παραπλανητικό
– Περιέχει υβριστικά, άσεμνα, χωρίς σεβασμό, ή απειλητικά σχόλια
– Είναι spam ή έχει σκοπό την τεχνική αποδιοργάνωση αυτής της σελίδας
– Προσφέρει μη εγκεκριμένες ιατρικές πληροφορίες
– Είναι εκτός θέματος

Η OLVOS SCIENCE AE διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο κατ’ επανάληψη κάνει σχόλια τα οποία εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Η OLVOS SCIENCE AE δεν είναι υπεύθυνη για την εγκυρότητα οποιωνδήποτε απόψεων, πληροφοριών, συμβουλών ή σχολίων αυτής της σελίδας, τα οποία δεν έχουν επικοινωνηθεί απευθείας από την εταιρεία. Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να ενημερώστε το γιατρό σας και να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο 210-5281850.

Cookies

Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου, που μπορεί να αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες, που περιέχονται στα ηλεκτρονικά ίχνη καθιστούν ευκολότερη για το χρήστη την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση της Iστοσελίδας. Μπορείτε να αποφύγετε την αποθήκευση ηλεκτρονικών ιχνών στο σκληρό σας δίσκο αλλάζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησης, που διαθέτετε.

Συνέπειες από κακή χρήση

Απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της Ιστοσελίδας, καθώς και η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας αυτής. Εάν γίνει αντιληπτό ότι παραβήκατε οποιονδήποτε από τους  παρόντες όρους χρήσης, θα προβούμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών, που προσφέρονται από την OLVOS SCIENCE AE, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου, που έχει κοινοποιηθεί στον Ιστοχώρο από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.  Σε περίπτωση που  η  OLVOS SCIENCE A.E και/ή οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, η Εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι της OLVOS SCIENCE AE και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία της μη τήρησης των παρόντων όρων.

Εφαρµοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τους παρόντες όρους χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε οποιοδήποτε σηµείο της Ιστοσελίδας ή εάν επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιοδήποτε λόγο, µπορείτε να απευθυνθείτε στo 210-5281850 ή στο cretaniama@galenica.gr