Ελληνική καινοτομία, Διεθνής πατέντα

Μελετήθηκε σε ασθενείς με συμπτώματα ιώσεων του αναπνευστικού
(κοινό κρυολόγημα, γρίπη) με ευεργετικά αποτελέσματα