ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: Galenica Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 5281700
Email: cretaniama@galenica.gr
Διεύθυνση: Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά