ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ CRETAN IAMA

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

To CRETAN IAMA αποτελεί λαμπρό ερευνητικό παράδειγμα, το οποίο ξεκίνησε, ερευνάται και παράγεται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα και αποτελεί ίσως το πρώτο φυσικό σκεύασμα με τόσο υψηλή επιστημονική τεκμηρίωση , διαθέτοντας ήδη 8 πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με το ίδιο, τελικό προϊόν.